Aleksandra Rosowicz

Jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego, który uprawnia do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo- Behawioralnego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Centrum Interwencji Kryzysowej, w Poradni Zdrowia Psychicznego i w Poradni Rodzinnej. Moje zainteresowania zawodowe to praca z dziećmi w wieku szkolnym, nastolatkami w obszarze sytuacji okołorozwodowych, przemocy, zachowania opozycyjno-buntownicze, żałoba, lęki, trudności szkolne, rówieśnicze.