Małgorzata Maria Jankowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, a także trenerem warsztatów psychoedukacyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Zakładzie Psychologii Zdrowia w IP Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, w Oddziale Całodobowym Kliniki Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Ośrodku Regeneracja oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Warszawie. Od 2018 roku współpracuję z wydawnictwem Głos Pedagogiczny, gdzie publikuję artykuły o charakterze psychoedukacyjnym.

Zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, poradnictwem i konsultacjami psychologicznymi dla rodziców i nauczycieli; prowadzę psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych ; przez kilka lat regularnie prowadziłam warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców (zarówno w oparciu o uznane programy, jak i warsztaty autorskie.)

Pomagam małym i dużym ludziom cierpiącym z powodu objawów o charakterze lękowym i/ lub depresyjnym oraz zmagającym się z zaburzeniami odżywiania. Pomagam też osobom doświadczającym trudności życiowych, takich jak kłopoty w relacjach partnerskich, rodzinnych bądź rówieśniczych, mającym kłopoty w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, niskie poczucie własnej wartości oraz tym którzy doświadczyli straty osobistej, w tym śmierci bliskiej osoby. Pracuję także z osobami doświadczającymi przemocy oraz pomagam rodzicom mającym problemy wychowawcze.

W pracy terapeutycznej stosuję podejście integratywne, a zorientowana jestem na wspieranie rozwoju samoświadomości oraz odpowiedzialności za własne życie oraz na poprawę komunikacji i wzajemnego zrozumienia między ludźmi.

Ponieważ psychologia, psychoterapia i nauki pokrewne są moją prawdziwą pasją nieustannie kształcę się i podnoszę moje kwalifikacje w obszarze pracy z dzieckiem i rodziną.  W swojej pracy kieruję się najwyższymi standardami etycznymi, a samą pracę wykonuję z zaangażowaniem i radością.

Moim mottem jest ciekawość drugiego człowieka oraz pomoc w wydobywaniu indywidualnego potencjału, który każdy z nas posiada….