Marta Burnant

Absolwentka psychologii (SWPS). Obecnie kończę całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo – behawioralnej (Centrum CBT). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Ukończyłam szkolenie z psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży (Centrum CBT). Posiadam stopień nauczyciela kontraktowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażach w Dziennym Oddziale Nerwic (Przychodnia Lekarska WAT) oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym (Szpital Wolski). Pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz w Poradniach Niepublicznych.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Specjalizuję się w pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami lękowymi i nastroju.