Marzena Bartoń

Studia magisterskie ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie natomiast umiejętności terapeutyczne zdobywałam podczas czteroletniego szkolenia w nurcie psychoterapii systemowej w Centrum Rozwoju Psychoterapeutów „Mabor” w Warszawie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbyłam roczny staż w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie oraz dwuletni staż w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych „Synapsis” w Warszawie. Ukonczylam szkolenie z zakresu psychoterapii par i małżeństw w Małopolskim Centrum Psychoterapii w Krakowie. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz stosowaną analizę zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Pracuję indywidualnie z rodzinami oraz parami w perspektywie systemowej, która pozwala umieścić objaw, bądź trudność w kontekście dynamiki procesów rodzinnych. Pomagam dzieciom i młodzieży – to ich trudności najczęściej są powodem zgłoszenia się rodziny. Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki i przez kilka lat pracowałam w ośrodku rehabilitacji dziennej i poradniach psychologiczno-pedagogicznych zajmując się różnymi formami diagnozy i rehabilitacji dzieci. Praca z trudnościami rozwojowymi od okresu niemowlęcego nie jest mi obca. Konsultuję również przedszkole i żłobek. W domu pomocy społecznej zajmowałam się osobami ze schizofrenią i chorobą Alzheimera. Obecnie współpracuję z Centrum medyczno-diagnostycznym w Siedlcach – prowadzę psychoterapię w dziennych domach wsparcia dla osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi.