Przemysław Król

Ukończyłem psychologię na KUL w Lublinie o module “psychologia kliniczna”. Doświadczenie kliniczne w pracy dziećmi i młodzieżą zdobyłem w trakcie stażu na Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie. Ukończyłem Studium Psychoterapii Integratywnej SPCH. Od 2018 r. praktykuję jako psychoterapeuta osób dorosłych pod stałą superwizją. Propagowałem wiedzę z zakresu psychoterapii jako pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego.