Rafał Suchta

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefa Wyszyńskiego w Warszawie.
Ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS z zakresu: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej.  Dodatkowo brałem udział w wielu szkoleniach z zakresu diagnozy dziecka oraz osób dorosłych.
Obecnie zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży. Współprowadzę grupy wsparcia dla rodziców dzieci z ZA. Prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych i Treningi Zastępowania Agresji.   Prowadzę zarówno wsparcie grupowe jak i indywidualne. W pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi dążę do ich aktywizacji, wprowadzeniu na rynek pracy oraz przeciwdziałam ich wykluczeniu.
Dodatkowo pracuję z seniorami z zaburzeniami pamięci.
Jako Terapeuta Środowiskowy w poradni zajmuję się wsparciem dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, współpracą ze szkołami, przedszkolami oraz różnego rodzaju instytucjami.
Prywatnie uwielbiam literaturę z zakresu non-fiction, podróże do Azji oraz wspinaczkę górską.