Usługi bezpłatne w ramach Narodowym Funduszem Zdrowia. Wizyty bez skierowania.

  • PORADA PSYCHIATRYCZNA

   PORADA PSYCHIATRYCZNA

   Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważne jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, jak rzutuje ono na dalszy rozwój dziecka nie tylko psychiczny, ale też społeczny czy nawet intelektualny i fizyczny. Dokładamy wszelkich starań, aby o nie dbać.

   Porada lekarza psychiatry ma za zadanie całościowo spojrzeć na problemy Twojego dziecka.

   Psychiatra diagnozuje stan Twojego dziecka i decyduje o dalszym procesie leczenia, psychiatrycznego, wspomaganego przez psychologa czy psychoterapeutę. Możesz bezpłatnie skorzystać z pomocy psychiatry a potem z ewentualnego dalszego leczenia. Lekarz rozmawia zarówno z opiekunem jak i dzieckiem, by móc kompleksowo zdiagnozować problem.

  • WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE

   WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE

   Wsparcie psychospołeczne dotyka dwóch dziedzin życia człowieka – psychicznej i społecznej ma na celu umożliwienie pacjentowi radzenia sobie z napotkanymi problemami w obu tych sferach. Sesje wsparcia psychospołecznego łączą w sobie elementy psychoedukacyjne (komunikacja, emocje, itp.) z nauką uważności na siebie w relacjach z innymi ludźmi. Zdarza się, że pacjenci nie są świadomi związku między dobrostanem psychicznym i emocjonalnym a środowiskiem społecznym. Sesje wsparcia pychospołecznego są możliwe dla jednej osoby, lub dla grupy od 2 do 6ciu osób. Każdemu pacjentowi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje 12 sesji wsparcia psychospołecznego do wykorzystania w okresie 6ciu miesięcy.

  • PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

   PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

   To cykl spotkań terapeutycznych w grupie (4-12 osób), które służą zrozumieniu własnych przeżyć, pracy nad problemami, których istotą są relacje z innymi. Grupa daje możliwość uczenia się budowania relacji poprzez ich doświadczanie. Indywidualne trudności osoby często przejawiają się w relacjach z uczestnikami grupy oraz z prowadzącym psychoterapeutą. Spotkania umożliwiają uświadomienie sobie schematów własnych zachowań, sposobów wchodzenia w relacje, co jest dobrym początkiem zmian i sprzyja własnemu rozwojowi. Psychoterapia grupowa może mieć charakter krótkoterminowy (do 50 sesji w ciągu 6 miesięcy) lub długoterminowy (do 110 sesji w ciągu roku). Po zakończonym procesie psychoterapii proponowany jest udział w grupie psychoterapii podtrzymującej (do 15 sesji w ciągu 6 miesięcy), która służy wsparciu i utrzymaniu pozytywnych zmian.

  • PSYCHOTERAPIA RODZINNA

   PSYCHOTERAPIA RODZINNA

   To cykl spotkań całej rodziny z psychoterapeutą. Problemy wychowawcze, kłótnie, napięcia w rodzinie, objawy psychosomatyczne, kłopoty w szkole, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji to tematy, które bardzo często pojawiają się w terapii rodzin. Każda osoba w rodzinie jest częścią systemu rodzinnego, wchodzi w relacje z poszczególnymi osobami. Członkowie rodziny wzajemnie na siebie wpływają, problem jednej osoby oddziałuje na pozostałe. Podczas terapii podejmowana jest próba zrozumienia tego co się dzieje w rodzinie i wprowadzania korzystnych zmian. Zmierzamy do tego, by rodzina była grupą bliskich osób, które wspierają wzajemnie swój rozwój indywidualny. Do dyspozycji mamy 6-12 sesji w ciągu 6 miesięcy.

  • PORADA PSYCHOLOGICZNA

   PORADA PSYCHOLOGICZNA

   To rodzaj pomocy psychologicznej po którą można się zwrócić w związku z bieżącymi trudnościami życiowymi. Mogą one dotyczyć różnych obszarów takich jak:
   – wątpliwości bądź problemy wychowawcze
   – trudności komunikacyjne
   – trudności w relacjach małżeńskich/ partnerskich, rodzicielskich i innych zw. z kontaktem społecznym
   – trudności związane ze zmianą sytuacji życiowej (narodziny, choroba i śmierć, problemy zdrowotne w tym uzależnienia, zmiana pracy i inne)
   – trudna sytuacja w pracy
   – konieczność podjęcia ważnych życiowych decyzji
   – kwestie związane z seksualnością
   Podczas spotkań specjalista rozpoznaje zgłaszany problem oraz pomaga pacjentowi w znalezieniu rozwiązań i omawia je razem z pacjentem. Planowaniu dalszych działań towarzyszy wspólne przeanalizowanie dostępnych możliwości oraz ich celowości i zasadności.
   Psycholog dzieli się z pacjentem swoją wiedzą czyli wyjaśnia zjawiska i mechanizmy psychologiczne, wzbogaca zatem informacje zwrotne o elementy psychoedukacyjne.

  • PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

   PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

   To cykl spotkań osoby potrzebującej pomocy z psychoterapeutą. Służą one zrozumieniu i pokonaniu zgłaszanej trudności. Sesje odbywają się w atmosferze poufności i szacunku. Podczas pierwszych spotkań terapeutycznych ustalane są cele pracy terapeutycznej, zasady obowiązujące podczas spotkań. Dobierana jest również najkorzystniejsza forma pracy. Proponowana jest psychoterapia krótkoterminowa (do 25 sesji w ciągu 6 miesięcy), psychoterapia długoterminowa (do 75 sesji w ciągu roku). Po zakończonym procesie psychoterapii jest możliwe skorzystanie z psychoterapii podtrzymującej (do 15 sesji w ciągu 6 miesięcy), która służy wsparciu pozytywnych zmian, które zaszły w procesie psychoterapii. W przypadku nagłej sytuacji kryzysowej, w której konieczna jest natychmiastowa pomoc psychologiczna zalecane są sesje INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (do 6 sesji w ciągu 2 tygodni). Ich celem jest przywrócenie równowagi psychicznej osobie będącej w stanie kryzysu.

  • PORADA PSYCHOLOGICZNA DIAGNOSTYCZNA

   PORADA PSYCHOLOGICZNA DIAGNOSTYCZNA

   Porada psychologiczna diagnostyczna ma na celu rozpoznanie sytuacji pacjenta – zarówno indywidualnej, środowiskowej, rodzinnej, jak i szkolnej. Jej celem jest określenie trudności w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka oraz odnalezienie mocnych stron, które mogą być pomocne w dalszej pracy. Psycholog uzyskuje informacje m.in. o przebiegu ciąży, rozwoju dziecka, przebiegu edukacji, relacjach rówieśniczych, zainteresowaniach.
   W ramach porady psychologicznej diagnostycznej przysługuje pacjentowi do trzech wizyt. Pierwsza z nich zazwyczaj obejmuje wywiad przeprowadzony z rodzicem/opiekunem oraz zapoznanie się z dokumentacją. Kolejne wizyty to spotkania z dzieckiem oraz podsumowanie procesu diagnostycznego.

  • WIZYTY, PORADY DOMOWE LUB ŚRODOWISKOWE

   WIZYTY, PORADY DOMOWE LUB ŚRODOWISKOWE

   W ramach modelu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej zespół terapeutyczny świadczy porady środowiskowe, które obejmują porady diagnostyczne, psychologiczne i terapeutyczne. Polegają one głównie na wizytach domowych w miejscu zamieszkania pacjenta. Celem działań zespołu jest specjalistyczne wsparcie młodych pacjentów w ich najbliższym domowo-szkolnym środowisku, podjęcie współpracy z rodzinami pacjentów, z nauczycielami specjalistami (głównie pedagogami i psychologami szkolnymi) oraz rozwiązanie ich problemów. Praca środowiskowa opiera się również na współpracy terapeuty środowiskowego z różnego rodzaju instytucjami specjalistycznymi, które również mają możliwość udzielenia pomocy młodemu człowiekowi (np. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, fundacje).

Z wyżej wymienionych porad mogą skorzystać:

 • dzieci poniżej 7 roku życia,
 • dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym
 • młodzież kształcąca się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 r.ż.
 • a także rodzice lub opiekunowie prawni
 • Umów się na wizytę, zadzwoń pod numer 535 154 731

   

  Masz pytania – skorzystaj z formularza kontaktowego –  kliknij w przycisk po prawej.

 • FORMULARZ KONTAKTOWY